Behandelingen

Rhinofloors vindt het belangrijk dat uw houten vloer zo lang mogelijk goed blijft. Hieronder vindt u advies voor het bewaken van de luchtvochtigheid. Daaronder leest u voorschriften bij gebruik van parket op vloerverwarming.
 

Een relatieve luchtvochtigheid is onontbeerlijk voor uw vloer

De basis van het onderhoud van uw vloer begint met het goed bewaken van de luchtvochtigheid. Lucht bevat vocht in de vorm van waterdamp. De relatieve luchtvochtigheid drukt in procenten uit hoeveel waterdamp zich in de lucht bevindt. De hoeveelheid waterdamp die lucht normaliter bevat, hangt onder meer af van de temperatuur. Hoe kouder het is, hoe minder waterdamp er in de lucht kan zitten. Een gezonde relatieve luchtvochtigheid bedraagt 50 à 60%, dit is zowel voor de vloer het best alsook voor uzelf. Vooral in de winter is de luchtvochtigheid binnenshuis vaak te laag, soms amper 30% . Dit is echt te laag voor uw parketvloer, hout is “levend” materiaal en zal reageren door te gaan krimpen of zwellen. U kunt dit door de aanschaf van een zgn. hygrometer makkelijk in de gaten houden.
 
Parketvloeren worden teruggedroogd tot een vochtpercentage van 7-9%. Dit houtvocht percentage is in evenwicht met een luchtvochtigheid van ca. 50-65% bij 20°C. Bij een verandering in luchtvochtigheid zal het houtvocht percentage veranderen. Verandering van deze waarde zorgt ervoor dat het parket krimpt of uitzet. U kunt zich voorstellen, dat eenzijdige verwarming van de onderkant van de vloer het hout vanaf de onderkant uitdroogt, hiervan is sprake bij het gebruik van vloerverwarming. Luchtvocht moet dus in theorie worden toegevoegd om het evenwicht te behouden, waardoor geen (of minder) krimpnaden kunnen ontstaan. Veelal is het verstandig dit middels een luchtbevochtiger met voldoende (over) capaciteit te regelen. Motto: meten is weten! Wacht niet tot het te laat is!

Algemene relatieve luchtvochtigheidsadvies

Hout is een natuurproduct. Door de natuurlijke celstructuur reageert hout op veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Buiten het normale onderhoud van uw vloer is het ook erg belangrijk dat u de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid (RV), in de ruimte waarin de houten vloer ligt, regelmatig controleert. De luchtvochtigheid kunt u controleren met behulp van een zgn. hygrometer.
 
Een zgn haarhygrometer (rond met een wijzer) heeft een schaalverdeling welke meestal in 3 delen is verdeeld, te weten:
1. tussen 0% en 55%
2. tussen 55% en 65%
3. tussen 65% en 100%
 
Let op: deze waarden geleden niet voor een elektronisch hygrometer (raadpleeg uw gebruiksaanwijzing), deze laat een digitaal getal zien.
 
1. De luchtvochtigheid is te laag
Als de wijzer van de hygrometer tussen 0% en 55% staat, betekent dat de luchtvochtigheid in de desbetreffende ruimte te laag is.
De houten vloer zal het aanwezige vocht, wat nog in het hout zit, laten verdampen met als gevolg, dat de planken kunnen gaan krimpen. De kans op zichtbare naden en kieren neemt toe, mogelijk ontstaan er krimpscheuren in het hout. Om dit verschijnsel tegen te gaan, is het aan te raden de luchtvochtigheid op korte termijn omhoog te brengen. Dit kunt u doen door gebruik te maken van een luchtbevochtiger.
In de winterperiode is de relatieve luchtvochtigheid gedurende een langere tijd aan de (te) lage kant. Voor zo’n lange droge periode is het beter om een luchtbevochtiger aan te schaffen; een apparaat dat de luchtvochtigheid op peil houdt doordat het water verdampt.
 
2. De luchtvochtigheid is goed
Als de wijzer van de hygrometer tussen 55% en 65% staat, betekent dat de luchtvochtigheid in desbetreffende ruimte goed op peil is.
 
Het op peil houden van de luchtvochtigheid is niet alleen goed voor uw vloer, maar ook voor al uw meubelen en niet te vergeten; uw eigen gezondheid!
 
De waarde ligt tussen de 55% en 65% en er is een temperatuur van 20°- 21°C. De houten vloer zal niet of nauwelijks werken omdat dit een “gunstig klimaat” is.
 
3. De luchtvochtigheid is te hoog
Als de wijzer van de hygrometer tussen 65% en 100% staat, betekent dat de luchtvochtigheid in de desbetreffende ruimte aan de hoge kant is.
 
De houten vloer zal de vochtige lucht absorberen met als gevolg dat het hout kan gaan uitzetten. De vloer komt onder spanning te staan. Hierdoor kunnen de delen gaan “bollen of schotelen”.
 
Om dit verschijnsel tegen te gaan is het belangrijk dat de luchtvochtigheid snel naar beneden wordt gebracht. Goed ventileren (warme, vochtige lucht afvoeren) kan de relatieve luchtvochtigheid doen dalen.
 
In de zomer periode is de relatieve luchtvochtigheid gedurende een langere tijd aan de (te) hoge kant. Zo hebben bijvoorbeeld airconditioning of een luchtontvochtiger (kleine bouwdroger), een apparaat dat vocht uit de lucht onttrekt, een positief resultaat.
 
Tot slot nog enkele tips:

 • Plaats de hygrometer het liefst in het midden van de kamer (dus niet bij het raam, in de felle zon, of bij de keuken, dit in verband met het verdampen van water bij het koken), maar bij voorkeur in de buurt van de thermostaat;
 • Een hygrometer is een vrij nauwkeurig meetinstrument. Het is wel noodzakelijk dat u deze één keer per jaar opnieuw moet kijken;
 • Het opvolgen van deze adviezen houdt niet in dat de vloer, niet, enigszins of nooit (meer) kan gaan werken. De hygrometer is niet meer dan een hulpmiddel. Het geeft alleen aan welke actie uzelf moet ondernemen.

 
Kruipruimtes
Indien uw woning is voorzien van een kruipruimte is het absoluut noodzakelijk dat eventuele aanwezige ventilatieroosters geopend zijn en blijven. De roosters dienen aan beide zijden van het huis aanwezig te zijn om de juiste ventilatiestroom te garanderen!.
Indien deze roosters niet aanwezig zijn of verstopt zijn, kunnen de gevolgen voor uw parketvloer zeer nadelig zijn. De parketvloer zal hierdoor extra vocht opnemen, waardoor de vloer extreem zal gaan uitzetten en zelfs bol kan komen te staan.
 
Let op: de inhoud van deze informatie is samengesteld met grote zorgvuldigheid. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Dit blad heeft geen andere waarde dan het verstrekken van vrijblijvende informatie.

Voorschriften bij gebruik van parket op vloerverwarming

Algemeen
Hout is en blijft een natuurproduct dat gevoelig is voor schommelingen in de luchtvochtigheid. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een parketvloer te leggen op vloerverwarming. Voor de parketteur is het van belang te weten met welk systeem hij te maken heeft, zodat hij maatregelen kan treffen om problemen te voorkomen. Het is uitermate belangrijk dat u ons de juiste informatie verschaft over het systeem, alsmede de aanvullende instructies van de installateur van het vloerverwarmingsysteem. Na installatie van de parketvloer is het vanzelfsprekend dat u de voorschriften met betrekking tot het opstookprotocol, de afbouwprocedure en de luchtvochtigheid nauwkeurig opvolgt.
Maar zelfs als alle voorschriften nauwkeurig zijn nageleefd kan het voorkomen dat de vloer iets gaat ‘kieren’ (vooral in het stookseizoen). Dit is normaal gedrag van een houten vloer. Bij een juiste luchtvochtigheid zal dit zich weer langzaam herstellen. Hoe breder en dikker de delen, hoe groter de werking en dus hoe groter de naadvorming.
 
Houtsoorten
Alle duoplanken (2 laags) worden koud verlijmd en kunnen in principe op een vloerverwarming worden geplaatst mits men zich aan het opstook protocol houdt en de relatieve luchtvochtigheid in de woonkamers in acht neemt. Het advies is deze te houden tussen de 50-60%. Tevens moeten de vloeren niet met water worden schoongemaakt maar alleen met een vochtige doek en de aanbevolen onderhoudsmiddelen.
 
Systemen
Er bestaan verschillende vloerverwarmingsystemen, te onderscheiden in natte systemen (waarbij de waterleidingen op de betonnen constructievloer liggen en zijn ingegoten in de werkvloer, de zogenaamde LTV), en droogbouwsystemen (waarbij de leidingen los liggen). Deze warmwater-systemen kunnen als hoofdverwarming of bijverwarming worden gebruikt.
Daarnaast bestaan er elektrische systemen, die meestal als bijverwarming functioneren.
 
Risico’s
De minste problemen zullen ontstaan bij een systeem dat dient als bijverwarming.
Bij hoofdverwarming bestaan er twee belangrijke oorzaken die voor problemen kunnen zorgen:

 1. De temperatuur
  Vooral bij warmwatersystemen bestaat het risico dat het water in de leidingen zo hoog wordt opgestookt, dat er onherstelbare schade aan de parketvloer ontstaat. We wijzen u er nadrukkelijk op om de maximale werkvloertemperatuur van 28°C niet te overschrijden en de temperatuur aan het begin van het stookseizoen héél langzaam op te voeren, en aan het einde van het stookseizoen weer héél langzaam af te bouwen.
 2. De luchtvochtigheid
  We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: het is uitermate belangrijk dat de luchtvochtigheid op peil wordt gehouden, tussen de 50% en 60%. In de praktijk betekent dit wellicht dat er in het vochtige seizoen een luchtontvochtiger gebruikt moet worden en in het droge seizoen (stookzeizoen) een luchtbevochtiger. Dit vergt weliswaar een extra investering maar verlengt de levensduur van uw mooie parketvloer. Daarnaast zult u merken dat een gezond klimaat in de woning veel prettiger aanvoelt.

 
Instructies
 
Opstookprotocol vóór installatie van de parketvloer
Om het maximaal toelaatbare restvochtpercentage in de zandcement werkvloer te bereiken handelt u als volgt:

 • De zandcement werkvloer dient minimaal 28 dagen oud te zijn;
 • Watertemperatuur moet vanaf dag 1 met 5°C per 24 uur verhoogd worden;
 • Dit aanhouden tot de maximale temperatuur van het vloerverwarmingsysteem is bereikt;
 • Deze maximum temperatuur 24 uur per centimeter werkvloerdikte aanhouden;
 • Het afbouwen van de maximale watertemperatuur dient eveneens met 5°C per 24 uur te gebeuren;
 • De totale opstookprocedure moet minstens 14 dagen in beslag nemen. Gedurende dit proces is het van groot belang dat u de ruimte voortdurend goed ventileert;
 • Na deze procedure komt de parketteur het restvochtpercentage van de zandcement werkvloer meten. Deze mag maximaal tussen de 1,5 en 1,8% liggen. Is het percentage nog te hoog, dan dient de hele procedure nogmaals uitgevoerd te worden en kan er dus niet begonnen worden met de legwerkzaamheden. Het is van belang dat u aanwezig bent bij het inmeten. De waarden worden namelijk in een rapport vastgelegd en dienen door u ondertekend te worden, om latere misverstanden te voorkomen.

 
Tijdens en direct na de legwerkzaamheden

 • De oppervlaktetemperatuur van de zandcement werkvloer mag niet hoger zijn dan 15 tot 18°C. Deze temperatuur vervolgens minimaal 5 dagen na het leggen aanhouden;
 • Daarna kunt u de temperatuur langzaam opvoeren (1 à 2°C per dag).

 
In het gebruik

 • De oppervlaktetemperatuur van de zandcement werkvloer mag maximaal 28°C bedragen (de leverancier van de vloerverwarming moet u vertellen hoe u dit kunt bereiken). Wanneer deze waarde hoger wordt ontstaat onherstelbare schade aan de parketvloer. De parketteur heeft de mogelijkheid in uw parketvloer zogenaamde ‘verklikkers’ in te bouwen die de hoogst gemeten temperatuur onthouden;
 • Luchtvochtigheid op peil houden (tussen 50% en 60%);
 • Onderhoudsproducten bij voorkeur niet in het stookseizoen aanbrengen;
 • Aan het begin van het stookseizoen de watertemperatuur zéér geleidelijk opvoeren en aan het einde van het stookseizoen weer zéér geleidelijk afbouwen;
 • Geen verschil in dag- en nachttemperatuur creëren om de parketvloer zo stabiel mogelijk te houden (dit heeft ook nauwelijks effect op het energieverbruik);
 • Bij voorkeur geen karpetten of andere kleden op de vloer plaatsen (dit zorgt plaatselijk voor meer warmteophoping).

 
Strengere norm?
Mochten de instructies bij ofwel de leverancier van het houtproduct ofwel de leverancier van de vloerverwarming anders zijn, houdt u zich dan altijd aan de meest strenge norm.
 
Verantwoordelijkheid
Het is onze verantwoordelijkheid dat er een prachtige vloer bij u wordt gelegd. Echter het blijvende resultaat is afhankelijk van het naleven van de voorschriften zoals hierboven omschreven. Dit valt onder uw verantwoordelijkheid. Wanneer deze regels nauwkeurig worden opgevolgd zult u nog jaren plezier hebben van een prachtige parketvloer.
 
Aarzel niet bij vragen of opmerkingen met ons contact op te nemen!


Rhinofloors werkt graag met Rubio monocoat olie.
Op het moment zijn er meer dan 40 verschillende kleuren rubio monocoat oil plus voor binnen. Het aantal kleuren wordt af en toe aangevuld. Klikt u hier voor een overzicht van de verschillende kleuren.